12.20.2012

உலகம் அழியாது !அன்பால் ஒன்றாக இணையும் வீடியோ !மாயன் காலண்டர் பீதியில் இருந்து மீள A.R.ரஹ்மான் நேற்று ஒரு பாடல் வெளியிட்டு உள்ளார் . அது அன்பால் உலகம் இணையும் என்று சொல்லும் பாடல் . உலகிற்கு இந்தியாவில் இருந்து அன்பை கொண்டாட சொல்லும் பாடல் அதன் காணொளியை ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ...
ஹிந்தியில் கேட்க்க


 

1 comment: