5.15.2011

மலை மலை .... கண்களுக்கு விருந்து மலை ஹையோ

மயிரிழையில் உயிர் வாழும் மலைகள் .... ஒரு பட தொகுப்பு .... பார்ப்பது நோ கிராபிக்ஸ் மாமு ....



கடைசி படம் பதிவின் டைட்டில் மாதிரியே கவிதையா இருக்கு இல்ல !!!!!!
(எப்படி ஹி ஹி )

No comments:

Post a Comment